Hakkımızda

Biz Kimiz ?

CRONOC YAZILIM olarak sizlere ;

Tecrübeli Kadromuz

Kadromuzda yazılım, tasarım, yönetim ve satış alanlarında bulunan genç ve dinamik ekibimiz ile birlikte dijital pazarlamanın yeniliklerini takip etmekle kalmayıp, aynı zamanda bu yenilikleri hazırlayıp sizlerin hizmetinize sunuyoruz.

Yaptığımız Projelerdeki Tecrübelerimiz

Dijital pazarlama alanında edindiğimiz bilgiler ile ilk günden bugüne dek mobil projeler hazırlayıp, uygulayıp, sonuçlarını ölçümleyerek kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

E-Dönüşüm Hizmetimiz

E-dönüşüm hizmetimizde sadece kişisel ve kurumsal müşteriler ile kalmayıp, her türlü işletmenin yeniliklere en güvenilir ve kaliteli şekilde erişimini sağlıyoruz.

Güvenli ve uygun

Kişisel verilerin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde tüm verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında (KVKK) , hukuka uygun bir şekilde kullanılmasını ve muhafazasını sağlamak için mevzuata uygun, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak siz müşterilerimize en iyi hizmeti sunuyoruz.

Kalitemiz benzersiz

Beraber çalıştığımız her iş ortağımız için benzersiz ve profesyonel projeler ortaya koymak, sonuçları analiz etmek, ihtiyaçlarınız ve sektörel yenilikler doğrultusunda kaliteli ve güvenilir hizmetler sunabilmek adına keyifle çalışıyoruz.

Neden Biz?

Bizimle neden çalışmalısınız?

 • Doğru, güvenilir ve etik değerlere uygun,
 • Çözüm odaklı hizmet ,
 • Teknoloji alanındaki gelişmelerle sürekli kendini yenilenme;
01

Çalışanlarımız;

Gelişimin önemli bir faaliyeti olan eğitime önem vermekteyiz, projelere birlikte imza attığımız gayretli ve ufku açık çalışanlarımızın şirketimize kattığı değerlerle daha da büyümekteyiz.

02

İnsan Odaklılık;

Geleceğimiz olan müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını hedefleyerek koşulsuz şekilde en verimli hizmeti sunuyor, ilişkilerimizi en iyi şekilde sürdürüyoruz.

03

Güven;

Şirketimizin değer ve ilkelerini koruyarak en doğru hizmeti verebilmek için güven verici yaklaşım sergiler, ilişkilerimizi şeffaflık, süreklilik, karşılıklı güven ve dürüstlük esasına ilke edinerek sürdürüyoruz.

04

Güncellik;

Sektörel gelişim ve değişimleri yakından takip eder, bunları çözümlerimize, organizasyonumuza ve davranışlarımıza hızla uyarlarız.

05

Sorumluluk;

Her zaman fark yaratarak açık ve istikrarlı olmanın bilinci ile sektörde lider olmak tek hedefimiz.

06

Mükemmellik & Tutku;

Kalıplaşmış ve normal düzeydeki performans eşiğini aşarak sürekli en yeni ve en iyisi olmanın peşinde koşuyoruz. Tüm çalışanlar olarak en önemli ortak değerimiz olan insana odaklılığı maksimum seviyede tutabilmek için işimizi bağlılık ve tutkuyla yapıyoruz.

1314

Bizimle Çalışan Müşteri

1749

Yapılan Proje ve Sözleşme

174

Günlük Olarak İletişim Süresi

198310

Sağlanan Görüşme

Aklınıza takılan bir soru mu var ?

Demo talebiniz ile sorunlarınıza çözüm bulabilir, size ulaşabilmemiz için bizlere iletişim bilgilerinizi iletebilirsiniz.

Demo Talebinde Bulun

Hizmetlerimiz

Verdiğimiz Hizmetler

Cronoc Yazılım olarak KVKK ve İYS hizmetleri ön planda olmak üzere İT çözümleri, Web Sitesi Yönetimi, Web Uygulama Çözümleri hizmetlerini sunmaktayız.

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Kişisel verilerin korunması, işlenmesi başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla uygulanan bir kanunundur.
Kanun Gereğince; Kişinin, kişisel veri paylaşımından önce Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Onayı almak ve alınan onay ile verilerin işlenmesiyle ilgili gerekli açıklamayı yapma zorunluluğunuz vardır.
İzin Sistemi Yazılımına dahil olan KVKK için tek SMS ile Aydınlatma, Açık Rıza onaylarınızı alabilir, bu işlemlerde oluşacak yükü (Arşivleme, Prosedür, Kağıt masrafı, Islak imza vb.) minimuma indirebilirsiniz.
Çalışma Modelimizi İndirmek için Tıklayın

İzin Sistemi Yazılımı

KVKK, İYS, Bilgilendirme Formu, Prosedür Onaylarının alınabileceği İnternet üzerinde bulunan platformumuz.
İzin Sistemi Yazılımı KVKK & İYS onaylarının yönetimini sağlamakta, İYS ONAY & RET verilerini işlemektedir.

Prosedür imzalarını SMS yardımıyla onay olarak almanıza, sigortacılık sektörüne özel bilgilendirme formu onayını ve meslek indirimi uygulanan kişinin meslek indirimi vb. ilgili işlemleri yapmanıza,yönetmenize olanak sağlar.
Demo Talep Etmek için Tıklayınız.

İYS

İleti Yönetim Sistemi (İYS), tüm hizmet sağlayıcıların güncel ticari elektronik ileti onaylarını kaydettikleri ulusal veri tabanı sistemidir. Alıcılar (vatandaşlar) onay verebildikleri gibi mevcut onayları için ret haklarını da İYS üzerinde kullanabilirler.6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile firmalara İYS işlemlerinde gerekli hizmeti sağlıyoruz.

E-Dönüşüm

Kamu ve özel sektörde hızla yaygınlaşan kayıtlı elektronik posta (KEP), e-tebligat, e-yazışma, e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter, e-beyanname, e-bildirge, e-devlet kapısı ve yeni başlayan e-kimlik uygulamalarında hizmet vermekteyiz.

IT & Yazılım

Web danışmanlık, Web Hizmetleri, Web Sitesi Yönetimi vb. Yazılım ile ilgili gerek danışmanlık, gerekse İT çözümleri sağlamaktayız.Sunucu ve IT Çözümleri 300 ₺ + KDV Fiyatlardan başlamaktadır.

Planlama & Yol Çizme

Kurumunuzun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak iş planı organizasyonu yapıyor, birlikte yol haritası çiziyoruz.

Referanslarımız

Referanslarımıza Göz at

Fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçiniz.

+90 232 203 62 14

İYS

 • İzin Sistemi kaydı
 • Form ile ETK onayı
 • Güncel olarak RET bilgisi
 • Prosedür Formu onayları
 • Bilgilendirme Formu Onayları

KVKK

 • İzin Sistemi kaydı
 • Form ile KVKK Onayı
 • Verilerinizi sorgulama
 • Prosedür formu onayları
 • Bilgilendirme Formu Onayları

S.S.S

Sıkça Sorulan Sorular

KVKK ve İYS'ye yönelik sorunlarınızın cevapalarına aşağıda yanıt bulabilirsiniz.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir?

  Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

 • Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınmak suretiyle hazırlanan Kanun ile kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kanunun amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kişinin mahremiyetinin korunması ile veri güvenliğinin sağlanması da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

 • Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi halinde resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapabilir. Bu inceleme şikâyete ya da resen öğrenilen şikâyet konusuna münhasır olacaktır.

 • Kanunun 5. maddesinde kişisel verilerin işlenme şartları düzenlenmiştir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları ise Kanunun 6. maddesinde farklı esaslara bağlanmıştır. Bu çerçevede, özel nitelikli olmayan kişisel verilerin hangi hallerde hukuka uygun olarak işlenebileceği Kanundaki esaslara göre aşağıdaki şekilde düzenlenmiş olup, bu şartlardan sadece bir tanesinin bulunması özel nitelikli olmayan kişisel verilerin işlenmesi için yeterli hukuki şartı oluşturacaktır.

  • 1. İlgili kişinin açık rızasının varlığı
  • 2.Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • 3.Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  • 4.Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • 5.Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • 6.İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • 7.Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • 8.İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  Kişisel verilerin işlenme şartları, yani hukuka uygunluk halleri, Kanunda sınırlı sayıda sayılmış olup, bu şartlar genişletilemez.

 • Kanunda Kurulun, şikâyet üzerine yapacağı inceleme sonunda şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde ilgiliye bir cevap verilmezse söz konusu talebin reddedilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

 • Daha Fazlası için tıklayın

İletİşİm

Bizimle iletişime geçmek için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz.

Cronoc Yazılım olarak çalışma saatlerimiz Hafta İçi : 09:00 / 18:30, Cumartesi : 09:00 / 14:00 arasında bizlere ulaşabilirsiniz.

Adres:

Alija İzetbegovic Cad. No : 33
Kat : 1 D1 Lia Residence
Bayraklı İzmir}

Yükleniyor
Mesajınız Yollandı en kısa sürede size geri dönüş sağlanılıcaktır!