KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Şirketimiz bünyesinde önceliğimiz; müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, yasal şartlar çerçevesinde ve sürdürdüğümüz ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına bağlı kalarak hatasız ve kaliteli hizmetler gerçekleştirmektir. Kuruluşumuz yönetimi; ISO 27001 kapsamında belirlediği hedef ve politikalarınıg erçekleştirmek için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini ISO/IEC 27001’de belirtilen gereksinimleri yerine getirecek şekilde kurarak yürütür. İş sürekliliği kapasitemizi, ISO22301 standardı şartları doğrultusunda uygulamayı ve ISO 22301 standardı pratiklerine göre sürekli iyileştirmeyi amaçlamaktayız.

Bu süreçte personelimize gerekli eğitimlerin sağlanması ve sürekli gelişim çerçevesinde büyümeyi amaçlamaktayız.

Tüm çalışmalarımızın bu yönde gerçekleşeceği konusunu taahhüt eder bunu misyonumuz ve vizyonumuz olarak kabul edip sürekli kendimizi geliştirmeyi politikamız kabul ederiz.

Üst Yönetim Taahhüdü;

Üst Yönetim olarak; Kurumumuzun her kademesinde, tüm çalışan ve paydaşlarımızla, sürekli gelişen bir kalite yönetim sistemimizin etkinliğinin hesap verilebilir düzeyde takip edileceğini ve raporlanacağını, risk bazlı proses yaklaşımı prensibinin kurum kültürü olarak benimsenmesini, Kalite Yönetim Sistemi kapsamı ve stratejisi ile Kalite Politikası ve hedeflerinin uyumunun sağlanacağını, Proseslerimizde yönetim sistemleri entegrasyonunun sağlanacağını, Kalite Yönetim Sisteminin Amaç ve Hedeflerine ulaşmak için birimlerden gelen kaynak ve eğitim ihtiyacının sağlanarak , tüm çalışanların kendi birimlerinde liderliğini göstermesi için destekleneceğini. Tüm kademedeki çalışanlarımızda kalite bilincinin oluşturulacağını taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR

MENEKŞE EKEN