KEP İleti Yönetim Sistemi (KEP Assist)

KEP İleti Yönetim Sistemi (KEP Assist), kurumların KEP iletileri ile ilgili iş süreçlerini etkin ve verimli bir biçimde yönetmeleri için geliştirilmiş bir platformdur. KEP Assist, kurumların KEP ile ilgili önemli iş ihtiyaçlarını karşılar.
KEP Assist hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Gateway

KEPGateway, kurumların altyapılarında bulunan yazılımların ve sistemlerin KEP sistemi ile entegrasyonu için tasarlanmış bir orta katman çözümüdür. KEPGateway ile kurumunuzda kullandığınız yazılımlar gelen KEP iletilerinin içeriklerini kullanabilir, bu yazılımların çıktıları KEP iletileri olarak gönderilebilir.
KEP Gateway hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Web Servis

Kurumsal Entegrasyon amacıyla TÜRKKEP Webmail uygulaması (veya KEP Assist ve KEPGW ) kullanılmadan KEP iletilerini almak/göndermek amacıyla hazırlanan web servis hizmetidir. Bu web servisini kullanarak KEP alım ve gönderim işlevleri ile kurum içi uygulamalara entegrasyon sağlanılabilir.
KEP Web Servis hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) API

Kurumda mevcut olan uygulamaların KEP sistemine entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla KEP iletisi oluşturmak üzere JAVA dilinde hazırlanmış yazılım kütüphanesidir. KEP iletisi oluşturma ve imzalama fonksiyonlarını içerir.
KEP API hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

(KEP) Yük Testi

TÜRKKEP üzerinde bulunan KEP hesaplarına farklı adetlerde ileti gönderimlerini içeren üründür. Gönderilen KEP iletileri kurum KEP sisteminde olası hatalı ileti gönderim ve alım senaryoları ile yığın iletilerin KEP hesaplarına gönderim yapılmasını içerir.
KEP Yük Testi hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.