Verbis’in Kamuya Açık Olarak Tutulması Nedeniyle Kişisel Veriler De Kamuya Açık Hale Gelmiş Olur Mu?

VERBİS’te yer alacak bilgiler kamuya açık olmakla birlikte, bu bilgiler kişilere ait bilgiler değil kategorik bazda üst başlıklar halinde bilgilerdir.

Kişisel veri işlemekte olan veri sorumluları, bu kişisel verilere ait veri kategorilerini ve bu veri kategorileriyle yapılan işlemlerle ilgili olarak VERBİS’e bilgi girişi yapacaktır.

Kamuya açık olan bu veriler tek tek kişilere ait veriler değil kategorik bazda veriler olduğundan kişisel verilerimiz kamuya açık hale gelmiş olmayacaktır.

Kaynak:https://verbis.kvkk.gov.tr/UploadedFiles/SORULARLA_VERB%C4%B0S.pdf