Aydınlatma Yükümlülüğü Yerine Getirilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Kişisel veri elde edilen her aşamada aydınlatma yapmak gereklidir. Kişisel verilerin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi kişisel verilerin elde edildiği aşamaya göre değiştikçe aydınlatma metni de ona göre değişmelidir.

Bununla birlikte aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirirken ilgili kişiye (veri sahibine) verilecek bilgiler, veri sorumlusu siciline açıklanan bilgilerle uyumlu ve kategorik şekilde olmalıdır.