E-Bülten

Sertifikalarımız

2022 Belgelendirme süreçlerimiz tamamlanmıştır.

Okumaya devam et...

KVKK

Kurul Kararlarında Yer Alan “Ana Faaliyeti Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme” İfadesiyle Ne Anlaşılmalıdır?

2022-02-12 11:31:42

Ana faaliyetin özel nitelikli kişisel veri işleme olup olmadığının tespitinde, veri sorumlularının en çok katma değer ürettiği faaliyetleri veya yürüttükleri temel iş ve görevleri gereği özel nitelikli kişisel veri işlenmesi durumu olup olmadığı dikkate alınmalıdır. Diğer bir deyişle burada değerlendirilmesi gereken; veri sorumlularının herhangi bir faaliyeti içerisinde özel nitelikli kişisel veri işlenmesi değil, temel olarak yürütmekte oldukları işlerinin kapsamının özel nitelikli kişisel veri işlenmesi durumudur.

Okumaya devam et...
Thumbnail [200x250]
KVKK

Kişisel Veriler Hangi Şartlarda Silinmeli, Yok Edilmeli Veya Anonimleştirilmelidir?

2022-02-05 11:38:49

Verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Buna göre; • Kişisel verileri işlemeye esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

Okumaya devam et...
Thumbnail [200x250]
KVKK

Aydınlatma Yükümlülüğü Yerine Getirilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

2022-01-15 12:04:37

Kişisel veri elde edilen her aşamada aydınlatma yapmak gereklidir. Kişisel verilerin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi kişisel verilerin elde edildiği aşamaya göre değiştikçe aydınlatma metni de ona göre değişmelidir

Okumaya devam et...
Thumbnail [200x250]
KVKK

Verbis’in Kamuya Açık Olarak Tutulması Nedeniyle Kişisel Veriler De Kamuya Açık Hale Gelmiş Olur Mu?

2021-12-18 13:01:19

VERBİS’te yer alacak bilgiler kamuya açık olmakla birlikte, bu bilgiler kişilere ait bilgiler değil kategorik bazda üst başlıklar halinde bilgilerdir.

Okumaya devam et...
Thumbnail [200x250]
KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı Nedir?

2021-12-11 11:40:53

Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınmak suretiyle hazırlanan Kanun ile, kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır.

Okumaya devam et...
Thumbnail [200x250]
KVKK

Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü Kapsamında Amaca İlişkin Bilgilendirme Yapılırken Söz Konusu Olabilecek “Katmanlı Bilgilendirme” Nasıl Yapılır?

2021-12-04 13:52:58

Katmanlı bilgilendirme, amaca ilişkin bilgilendirilme yapılırken, önce kısa ve kolay anlaşılır bir metin sunup, metin vasıtasıyla, daha ayrıntılı açıklama talep edenlere yönelik detaylı açıklamalara işaret edilmesi durumudur

Okumaya devam et...
Thumbnail [200x250]
KVKK

Verbis İle Hangi İşlemler Yapılabilmektedir?

2021-11-27 11:02:19

Verbis İle Hangi İşlemler Yapılabilmektedir?

Okumaya devam et...
Thumbnail [200x250]
KVKK

Açık Rızanın Kanunda Belirtilen Unsurlarının Sağlanması İçin Nasıl Bir Yaklaşım İle Alınması Gerekmektedir?

2021-11-20 12:57:05

Açık Rızanın Kanunda Belirtilen Unsurlarının Sağlanması İçin Nasıl Bir Yaklaşım İle Alınması Gerekmektedir?

Okumaya devam et...
Thumbnail [200x250]
KVKK

Kişisel Veriler Konusunda Neden Kanuni Bir Düzenlemeye İhtiyaç Duyulmuştur?

2021-11-13 13:55:26

Gerek kamu kurumları gerekse özel kuruluşlar, bir görevin yerine getirilmesi veya bir hizmetin sunumuyla bağlantılı olarak, kişisel veri niteliğindeki bilgileri, öteden beri toplamaktadırlar.

Okumaya devam et...
Thumbnail [200x250]
KVKK

VERBİS Yükümlülüğü Hakkında

2021-10-05 18:20:35

VERBİS Yükümlülüğü Hakkında

Okumaya devam et...
Thumbnail [200x250]