S.S.S

İleti Yönetim Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İYS'ye yönelik sorularınızın cevaplarına aşağıda yanıt bulabilirsiniz.

  • Ticari elektronik ileti izinlerimi nasıl görüntülerim?

    Yönetmelik gereğince işletmelerin ticari elektronik ileti izinlerini İYS’ye kaydetmesi gereken süre 31 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla son bulmuştur. 1 Haziran 2021’den itibaren İYS ekranlarında Hizmet sağlayıcılara her bir kanal (sesli arama, kısa mesaj ve e-posta) için verdiğiniz tüm onayları tek bir noktadan görebilir, kontrol edebilir ve reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz.

  • İzinleriniz arasında bulunmayıp size ticari içerikli ileti gönderen firmalar için şikâyet hakkınızı kullanabilirsiniz. Şikâyet başvurularızı, elektronik ortamda e-Devlet kapısı (Ticari Elektronik İleti Şikâyet Sistemi) veya Ticaret Bakanlığı Ticari Elektronik İleti Şikâyet Sistemi https://tiss.gtb.gov.tr üzerinden yapabilirsiniz.

  • Ticari Elektronik İleti Şikâyet Sistemi üzerinden şikâyetlerinizin mevcut durumlarını görüntüleyebilirsiniz.

  • Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alınan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak; Hizmet Sağlayıcılar'ın arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecekleri, web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alıp güvenli biçimde saklayacak ulusal veri tabanı sistemidir. Detaylı bilgi için Nedir? sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

  • İş ortağı, İYS API lisansı kullanım hakkı elde ederek kendi müşterilerine İYS entegrasyon hizmeti sunan kişidir. CRM yazılım hizmeti, toplu SMS gönderimi, toplu e-posta gönderimi, çağrı merkezi hizmeti ve benzeri hizmetler veren firmalar iş ortağı olabilir. Firmaların iş ortağı olabilmek için şu şartları sağlamaları gerekir: • ISO 22301 ve TÜRKAK onaylı ISO 27001 kalite belgelerine sahip olunması veya bu belgelerin on iki ay içinde tamamlanacağının taahhüt edilmesi • İYS İş Ortaklığı Sözleşmesi’nin imzalanması

  • Evet. Kutlama, tebrik veya temenni gibi işletmenizin tanınırlığını arttırmaya yönelik ticari elektronik iletiler öncesinde onay almanız gerekir.